VÄLKOMMEN TILL CENTREA!

Privatägda Centrea drivs av Gisela Zinn och affärsidén är två parallella verksamhetsområden med långsiktiga kundrelationer, hög servicenivå och stort personligt engagemang.

  • Centrea erbjuder i första hand ett gediget kunnande, hög kvalité samt mycket strukturerad och kostnadseffektiv administration i och kring fastighetsförvaltning. Företaget har över 20 års erfarenhet i fastighetsbranschen.

  • Med 10 års erfarenhet av redovisning erbjuder Centrea dessutom att på ett förtroendefullt sätt utföra kvalitativa redovisningstjänster till små och medelstora företag.

Referenser