EKONOMI

Centrea utför på ett tryggt sätt tjänster inom allt från:

  • löpande redovisning
  • reskontrahantering
  • avstämningar
  • betalningar
  • fakturering
  • löner
  • redovisning och betalning av skatter och moms mm

Stor fokus läggs på att utföra tjänsterna professionellt och kostnadseffektivt och målet är att Ni som kund ska kunna koncentrera Er på kärnverksamheten i stället för på det administrativa.

Centreas arbete blir därmed Er resurs och tillgång samtidigt som Ni får hjälp med kontroll över och vetskap om företagets löpande bokföring och ekonomiska ställning.

Har Ni tillfällig arbetsanhopning, behöver Ni hjälp ett par timmar i veckan eller önskar Ni teckna avtal om hjälp tex en eller ett par dagar/vecka? Med flexibla lösningar erbjuder Centrea stor valfrihet, högsta kvalité och servicenivå samt strukturerad och kostnadseffektiv administration.