HYRESGÄST

För allas trivsel i fastigheten är det viktigt att varje hyresgäst tänker på att visa hänsyn och iakttar våra trivselregler.

Som hyresgäst är man skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara ordning, sundhet och gott skick inom fastigheten. Man ska också hålla noggrann tillsyn över att detta iakttas av gäster eller andra boende i lägenheten.

Om alla hjälps åt att hålla entrédörrar och vinds- och källardörrar låsta kan vi tillsammans förhindra att obehöriga kommer in i fastigheten. Risken för skadegörelse och inbrott minskas därmed. Var uppmärksam!

Trivselregler